תנאי שימוש

מבוא

 • www.joblinks.co.il (להלן “האתר") הינו מנוע חיפוש משרות, אשר סורק מקורות שונים כגון אתרי מעסיקים ומציג מתוכם קישורים למשרות.
 • האתר מאפשר למעסיקים להגדיל חשיפה של משרות המפורסמות, ומאפשר חיפוש עבודה בצורה נוחה וידידותית למשתמש.
 • הנכם מתבקשים לקרא בעיון הסכם זה. שימוש באתר מהווה הסכמה מוחלטת עם הסכם זה וכל סעיפיו.
 • האתר שומר לעצמו זכות לעדכן מדי פעם הסכם זה ללא כל הודעה מוקדמת.
 • האתר שומר לעצמו זכות למנוע גישה של משתמשים מסוימים וכל זאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסבר או התראה כלשהם.

מה מותר?

 • השימוש היחיד המותר באתר הינו שימוש פרטי לצורך עיון במודעות דרושים.
 • מותר (ורצוי) לשתף משרות ברשתות החברתיות, תוך שימוש בכלים שאתר מציע (כפתורים "שתף") בלבד.
 • השימוש באתר ובתוכן שלו מותרים באמצעות ממשק משתמש של האתר בלבד.

מה אסור?

כל דבר שלא מצוין במפורש בסעיף "מה מותר?", ובפרט:

 • אסור להשתמש ב- joblinks.co.il או\ו בתוכן של האתר לצורך תחרות או\ו כל שימוש מסחרי אחר.
 • אסור להעתיק או להעביר תוכן או\ו כל חלק של האתר בכל דרך שהיא.
 • אסור כל שימוש באתר למטרת הסבת נזק מכל סוג שהוא לאתר או\ו משתמשיו.

קניין רוחני

 • שמות החברות והלוגואים שלהן מוצגים באתר לצורך נוחות המשתמשים בלבד. כל הזכויות שלהן שייכים לבעליהן. מעסיק אשר אינו מעוניין להתפרסם באתר מוזמן לפנות לכתובת הדואר legal@joblinks.co.il .
 • כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לבעלת האתר בלבד.

הגבלת אחריות

 • האתר מציג את תוכן המשרות "as-is", ואינו אחראי בשום צורה על התוכן שלהן.
 • האתר מציג מידע הנאסף ממקורות שונים, לרבות: מידע אודות המשרה, מידע אודות המעסיק, סטטיסטיקה מסוגים שונים ועוד. אנו עושים את כל המאמצים בכדי לספק מידע נכון ומעודכן. יחד אם זאת, אין לנו דרך להבטיח שכל המידע המוצג באתר הינו נכון או\ו עדכני. לפיכך, יש להתייחס לכל המידע המוצג באתר בערבון מוגבל. אין האתר אחראי לכל סוג נזק לרבות ישיר או\ו עקיף הנגרם למשתמש או\ו לכל צד שלישי כתוצאה מפרסום באתר מידע מכל סוג שהוא.
 • כל ההתקשרות בין מחפשי העבודה לבין המעסיקים הינה בין עצמם והאתר אינו צד בעניין.
 • האתר אינו מתחייב שכל הקישורים, עמודים ומנגנונים באתר יעבדו ושומר לעצמו זכות להפסיק או לשנות אופן פעילות של כל חלק באתר בכל רגע נתון.
 • האתר אינו מתחייב לבצע גיבויים של מידע.
 • האתר אינו מחויב באחוז זמינות כלשהו (SLA).
 • האתר ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה, ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות נזק מיוחד, עקיף, מסתבר או תוצאתי, שיגרמו למשתמש האתר או/למפרסם מודעת הדרושים ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי תהא עילתם אשר תהא.

מדיניות הגנת הפרטיות ושימוש במידע

 • האתר שומר לעצמו זכות לאסוף מידע כללי אודות דפוסי שימוש של המשתמשים לצורך שיפור שירות, הפקת לקחים וכדומה.
 • לצורך שיפור חווית משתמש ואבטחת מידע, האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies").
 • שירות "משרות למייל" – ע"י רישום לשירות זה, המשתמש מאשר לצרפו לרשימת התפוצה, ומסכים לקבל התראות לכתובת מייל אשר צוינה בזמן הרישום. האתר מתחייב שלא לעשות שום שימוש אחר בכתובת המייל ולא להעביר אותה לשום צד שלישי.